نی نی بان

برچسب ها
برچسب: استعداد
هست بپذیرید استعدادها و توانایی هایش را کشف کنید و... با هم مقایسه نکنید هر فردی توانایی و استعداد خاص... و شکوفایی توان و استعداد واقعی آنها می شود و... و استعدادهایش کرده و آنها را در همان مسیر سوق...
کد: ۱۹۹۸۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۳


استعداد سرما خوردگی کودکان و برنشیت را زیاد کند ولی...
کد: ۱۹۹۸۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۳


فرقی بین این دو وجود ندارد بنابراین این استعدادِ عجیب...
کد: ۱۹۹۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


ویژگی شخصیتی کودک را شناسایی کنید و سعی کنید استعداد...
کد: ۱۹۹۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


از هر گونه هوش و استعداد است تماس نزدیک دارد&hellip...
کد: ۱۹۹۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


از هر گونه هوش و استعداد است تماس نزدیک دارد&hellip...
کد: ۱۹۹۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


از هر گونه هوش و استعداد است تماس نزدیک دارد&hellip...
کد: ۱۹۹۷۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


از هر گونه هوش و استعداد است تماس نزدیک دارد&hellip...
کد: ۱۹۹۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


از هر گونه هوش و استعداد است تماس نزدیک دارد&hellip...
کد: ۱۹۹۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


از هر گونه هوش و استعداد است تماس نزدیک دارد&hellip...
کد: ۱۹۹۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


از هر گونه هوش و استعداد است تماس نزدیک دارد&hellip...
کد: ۱۹۹۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


از هر گونه هوش و استعداد است تماس نزدیک دارد&hellip...
کد: ۱۹۹۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


از هر گونه هوش و استعداد است تماس نزدیک دارد&hellip...
کد: ۱۹۹۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


از هر گونه هوش و استعداد است تماس نزدیک دارد&hellip...
کد: ۱۹۹۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


از هر گونه هوش و استعداد است تماس نزدیک دارد&hellip...
کد: ۱۹۹۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


از هر گونه هوش و استعداد است تماس نزدیک دارد&hellip...
کد: ۱۹۹۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


از هر گونه هوش و استعداد است تماس نزدیک دارد&hellip...
کد: ۱۹۹۷۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


از هر گونه هوش و استعداد است تماس نزدیک دارد&hellip...
کد: ۱۹۹۷۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


از هر گونه هوش و استعداد است تماس نزدیک دارد&hellip...
کد: ۱۹۹۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


می گویند که به علت استعداد نوزاد در کسب عفونت...
کد: ۱۹۹۶۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱