نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اضطراب مرگ در کودکان
تحقیقات زیادی درباره اینکه بچه ها چه زمانی مفهوم مرگ... را درک می کنند انجام شده است ...
تحقیقات زیادی درباره اینکه بچه ها چه زمانی مفهوم مرگ... را درک می کنند انجام شده است طبق آنها کودکان... در حدود 4 سالگی قطعیت مرگ را درک می کنند... و بچه های کوچکتر در مورد فرد مرده مانند شخصی...
کد: ۲۱۱۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷