نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اندازه جفت در بارداری
در مطالعه ای 518 کودک به همراه اندازه گیری ضخامت... حجم و وزن جفت در هنگام تولد مورد بررسی قرار...
در مطالعه ای 518 کودک به همراه اندازه گیری ضخامت... حجم و وزن جفت در هنگام تولد مورد بررسی قرار... گرفتند و در 9 15 و 17 سالگی اسکن استخوانی... جفت در هنگام تولد با سایز استخوانی بزرگتر در کودکی...
کد: ۲۱۱۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸