نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تعداد فولیکول نرمال
فولیکول بخشی از ساختار تخمدان ها را تشکیل می دهد... طول سیکل پریود در دیواره داخلی فولیکول ایجاد و بالغ...
فولیکول بخشی از ساختار تخمدان ها را تشکیل می دهد... طول سیکل پریود در دیواره داخلی فولیکول ایجاد و بالغ... می شود در واقع می توان گفت فولیکول همانند یک... فولیکول سلول تخم یا اووسیت نیست زمانی که فولیکول از...
کد: ۲۰۷۶۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵