نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین در نوزده هفته
این هفته هفته لگد پرانی است یعنی حسابی برای خودش...
نی نی بان این هفته هفته لگد پرانی است یعنی... بخواهد لگد می زند تعیین جنسیت جنین هم در این... هفته بارداری قطعی است از این هفته خیلی راحت می... در این هفته ممکن است متوجه تغییراتی در پوست صورت...
کد: ۴۳۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲