نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین در هفته 1
توجه کنید که مطالب بارداری 1515">هفته به 1515">هفته بر مبنای...
توجه کنید که مطالب بارداری 1515">هفته به 1515">هفته بر مبنای... مثال وقتی پزشک تان سن شما را 14 1515">هفته و... 2 روز 1515">در پرونده شما نوشته پس یعنی شما 14... 1515">هفته را تمام کرده و وارد 1515">هفته 15 شده اید...
کد: ۱۹۸۵۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵


آدم یک ماه پیش و یا یک 1515">هفته پیش نیستید...
یا یک 1515">هفته پیش نیستید حالا همه چیز فرق کرده... همه روزها و 1515">هفته هایش را به سلامت طی کنید... دوره چهل تا چهل و یک 1515">هفته زمان می برد... دارید 1515">در این 9 ماه یا چهل و یک 1515">هفته...
کد: ۴۳۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴