نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین در هفته 1
توجه کنید که مطالب بارداری 1515">هفته به 1515">هفته بر مبنای...
توجه کنید که مطالب بارداری 1515">هفته به 1515">هفته بر مبنای... مثال وقتی پزشک تان سن شما را 14 1515">هفته و... 2 روز 1515">در پرونده شما نوشته پس یعنی شما 14... 1515">هفته را تمام کرده و وارد 1515">هفته 15 شده اید...
کد: ۱۹۸۵۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵