نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین سی و هشت هفته
کم کم به روزهای پایانی نزدیک می شوید فقط دو... هفته دیگر باقی مانده است کلافه اید و برای به... آغوش گرفتن نوزداتان بی قرار هستید اما بهتر است به... جای شمردن این روزها یک چرخی در اتاق فرزندتان بزنید...
نی نی بان کم کم به روزهای پایانی نزدیک می... شوید فقط دو هفته دیگر باقی مانده است کلافه اید... و برای به آغوش گرفتن نوزداتان بی قرار هستید اما... بهتر است به جای شمردن این روزها یک چرخی در...
کد: ۴۴۰۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲