نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین سیزده هفته
از این هفته بیشتر شبیه حامله ها هستید ...
از این هفته به بعد تهوع شما کمتر می شود... پس از این هفته بیشتر شبیه حامله ها هستید از... این هفته به بعد هم پزشک شما با کمک سونوگرافی... هفته بعد همه چیز مشخص می شود هفته سیزدهم یعنی...
کد: ۴۳۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲