نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین 12 هفته
نمی کند و یا این که هنگامی که جنین 12... هفته از عمرش گذشته است پزشکتان نمی تواند به وسیله... نشان می دهد احتمال دارد که جنین را سقط کنید... ممکن است زودتر از این رخ دهد فرایند سقط جنین...
کد: ۱۳۰۶۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰


در غربالگری اول در تاریخ 2 شهریور گفتن سن جنین... 12 هفته و 2روز زنگ زدم سونوگرافی آنومالی نوبت بگیرم...
شهریور گفتن سن جنین 12 هفته و 2روز زنگ زدم... سونوگرافی آنومالی نوبت بگیرم گفتن زود باید 18تا22 هفته بیای... ماهه اول از هفته 11 بارداری تا 13 بارداری انجام... دوم هم از هفته 16 تا 18 بارداری انجام می...
کد: ۱۲۶۶۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵


سوال مخاطب نی نی بان یک ماه پیش جنین 12... هفته من سقط شد به دلیل اینکه fhr نداشت و... موارد تا دو هفته لکه بینی خواهد بود و سپس... جنین باقی مانده است یا خیر ...
کد: ۱۱۱۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸


ضربان قلب جنین به تنهایی ارزیابی نمی شود ارزش بالینی...
سوال مخاطب نی نی بان ضربان قلب 168 برای جنین... 12 هفته و 5 روز نگران کننده است پاسخ از... جنین به تنهایی ارزیابی نمی شود ارزش بالینی و پیگری...
کد: ۶۹۶۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷