نی نی بان

برچسب ها
برچسب: حمایت افراطی والدین
افراد می شود از آن جمله می توان به والدین... نگران تاکید بر خطرناکی جهان حمایت افراطی والدین از کودک...
توان به والدین نگران تاکید بر خطرناکی جهان حمایت افراطی... والدین از کودک جدایی والدین مرگ والدین داشتن والدین بی... نگران سلامت خود و والدینشان هستند و اما مهم این... بعضی اختلالات اضطرابی ژنتیکی هستند و از والدین به فرزندانشان...
کد: ۱۶۳۶۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱