نی نی بان

برچسب ها
برچسب: درمان محرومیت هیجانی
محرومیت هیجانی emotional deprivation مثل این است که در زندگی...
محرومیت هیجانی emotional deprivation مثل این است که در زندگی... برای درک محرومیت هیجانی این باشد که ببینیم کودکی که... محرومیت و بی&zwnj پناهی حسی از غم و دلتنگی و... محرومیت هیجانی می&zwnj شوند در مقایسه با تجاربی که به...
کد: ۲۰۱۴۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۴