نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دلبستگی والدین به کودک
والدین دوقلوها معمولاً به دو طریق به هر یک از... دوقلوها به طور جداگانه تعلق خاطر پیدا می کنند ...
والدین دوقلوها معمولاً به دو طریق به هر یک از... دوقلوها به&zwnj طور جداگانه تعلق&zwnj خاطر می&zwnj یابند ممکن است... به یکی از آن&zwnj ها پیش از دیگری دلبسته شوید... یا ممکن است ابتدا به فرزندان دوقلو به&zwnj عنوان یک...
کد: ۱۹۷۶۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳