نی نی بان

برچسب ها
برچسب: رفتار های شرطی نوزاد
اگر به گونۀ نوزادی که کاملاً بیدار و گرسنه است...
نوزاد تازه متولد شده از الگوهای رفتاری شرطی شده به... رفتارها به مراکز پایین مغز مربوطند و ربطی به تفکر... عقلانی یا عمل از روی نیت و قصد ندارند رفتار... و واکنش نوزاد از بدو تولد تحریک صحیح در مرحلۀ...
کد: ۱۱۸۹۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷