نی نی بان

برچسب ها
برچسب: سوفل قلبی کودکان
که صدای اضافی در قلب یا سوفل قلبی نشانه بیماری...
سوفل قلبی در دوران جنینی به سراغ متخصص مرکز قلب...
کد: ۲۰۵۰۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳