نی نی بان

برچسب ها
برچسب: شرایط واگذاری فرزندخوانده
یکی از شرایط ذیل باشند الف امکان شناخت هیچ یک... نشود قانون جدید درصدد تسهیل شرایط فرزندخواندگی بوده و این... تغییرات هم در شرایط کودکان و نوجوان نیازمند سرپرستی و... زنان مجرد البته تحت شرایطی اشاره کرد که گامی مثبت...
کد: ۱۷۷۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹


شرایط فرزند خواندگی دارد تغییراتی که برخی از آنها جای... که شرایط واجدین آن به طور کامل در آیین نامه... این حق بهره مند شوند شرایط واگذاری فرزندخوانده به خانوده... یا داخل هستند نیز در صورت دارا بودن شرایط مندرج...
کد: ۶۸۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱


شرایط فرزند خواندگی دارد تغییراتی که برخی از آنها جای... سالگی رسیده است ازسوی دیگر واگذاری فرزند به خانوده های... دارای یک اولاد واگذاری فرزند به دختران و زنان مجرد... ارث و واگذاری فرزندخوانده به خانوده هایی که خارج از...
کد: ۶۸۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷


در مبانی فقه شیعه دین اسلام فرزندخوانده سهم الارث نمی...
در مبانی فقه شیعه دین اسلام فرزندخوانده سهم الارث نمی... از اموال متقاضیان سرپرستی به نفع فرزندخوانده در یکی از... به شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده سهمی برای فرزندخوانده در... چنین شرایطی شناسنامه فرد تحت سرپرستی با مشخصات کامل شناسنامه...
کد: ۶۸۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱