نی نی بان

برچسب ها
برچسب: شناخت درد زایمان
با شناخت انقباضات رحم شما می توانید دردها و انقباضات... واقعی زایمان را بشناسید و در زمان مناسب به بیمارستان...
شروع زایمان علائم مختلفی دارد که انقباضات متناوب قابل اعتمادترین... وقوع هر کدام الزاماً نشانه ی شروع زایمان نیست با... شناخت انقباضات رحم شما می توانید دردها و انقباضات واقعی... زایمان را بشناسید و در زمان مناسب به بیمارستان مراجعه...
کد: ۱۴۱۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳


شاید درد زایمان وضع حمل و تولد نوزاد بزرگترین اتفاق...
شاید درد زایمان وضع حمل و تولد نوزاد بزرگترین اتفاق... اگر مانند دوران بارداری از اتفاقات حین زایمان نیز آگاهی... داشته باشید زایمان بدون دردسری را تجربه خواهید کرد با... آگاهی از روش های مختلف زایمان یا انتخاب هایی که...
کد: ۱۲۳۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


ممکن است سوال کنید که من تا بحال دچار درد... زایمان نشده ام از کجا بدانم این درد چه حسی...
نی نی + شاید درد زایمان وضع حمل و تولد... زایمان نیز آگاهی داشته باشید زایمان بدون دردسری را تجربه... خواهید کرد با آگاهی از روش های مختلف زایمان یا... دچار درد زایمان نشده ام از کجا بدانم این درد...
کد: ۵۹۱۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱