نی نی بان

برچسب ها
برچسب: شیوه القای زایمان
شده اند اگر تا هفته 41 زایمان نکردید نگران نشوید... از شیوه القای زایمان استفاده کند این شیوه را هر... شما انتخاب کرده&zwnj اید که به صورت طبیعی زایمان کنید... حین زایمان تحمل بالایی می&zwnj طلبد اما بهتر است این...
کد: ۲۰۵۶۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲


القای زایمان از جمله راه های تحریک دهانه رحم است...
القای زایمان از جمله راه های تحریک دهانه رحم است... آید البته باید توجه داشت که القای زایمان برای زود... گشوده می شود تا آماده تولد نوزاد باشد اگر زایمان... شیوه مصنوعی دست به کار شوید که القای زایمان نام...
کد: ۱۲۹۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳


تولد نوزاد باشد اگر زایمان به طور طبیعی در موعد... مقرر رخ ندهد باید به شیوه مصنوعی دست به کار... شوید که القای زایمان نام دارد حتی با وجود اینکه... القای زایمان یک عمل بسیار رایج است متخصصان امر به...
کد: ۱۲۷۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳


هفته چهلم عبور کردید و دردهای زایمان نیامدند حتما باید... سالم باشد تا زمانی که زایمان به خودی خود اتفاق... از شیوه القای زایمان استفاده کند این شیوه را هر... شما انتخاب کرده اید که به صورت طبیعی زایمان کنید...
کد: ۴۴۰۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲