نی نی بان

برچسب ها
برچسب: عوارض جراحی سزارین
۴- او عوارض جراحی سزارین را می داند می خواهد... خوبی میداند که سزارین باعث ضعیف و بیمار شدن نوزاد...
کد: ۱۵۴۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱


کمکی زایمان بسیار اندک است و اغلب آنان به سزارین... اغلب آنان به سزارین روی می آورند دکتر لاله وثوقیان... به بدن جنین و بروز عوارض ناشی از آنها در... این روش بسیار کمتر است آیا عوارضی مانند طولانی شدن...
کد: ۸۵۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


اگر سزارین را به عنوان روشی برای خاتمه دادن به...
هفته نامه زندگی مثبت اگر سزارین را به عنوان روشی... نویسان استناد کنیم انجام نخستین عمل سزارین به مادر ژول?سزار... آینده این نوع روش جراحی گوی سبقت را از طبیعی... روز تعداد بیشتری روش سزارین را انتخاب می کنند به...
کد: ۵۱۷۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴


آنان به سزارین روی می آورند دشواری تحمل درد طاقت... اندک است و اغلب آنان به سزارین روی می آورند... ورود داروهای مصرفی به بدن جنین و بروز عوارض ناشی... از آنها در این روش بسیار کمتر است آیا عوارضی...
کد: ۴۶۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸


اگر سزارین را به عنوان روشی برای خاتمه دادن به...
نویسان استناد کنیم انجام نخستین عمل سزارین به مادر ژول... در آینده این نوع روش جراحی گوی سبقت را از... ایران روزبه?روز تعداد بیشتری روش سزارین را انتخاب می کنند... و آگاه نکردن مادران از عواقب جراحی دست به دست...
کد: ۴۶۸۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹