نی نی بان

برچسب ها
برچسب: محیط پرتنش
مضرات رشد کودک در محیطی انباشته از خشم خشونت بیشتر...
مضرات رشد کودک در محیطی انباشته از خشم خشونت بیشتر... که زندگی و رشد یک کودک در محیطی انباشته از... شد تقسیم شدن محیط زندگی به دو خانهٔ مجزا بعد...
کد: ۱۹۵۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۷


آن مربوط به تجاوز جنسی است در شرایط محیطی که... این روانشناس به نظر می رسد محیط بیرون آن طور... ندارند بچه هایی که در محیط پرتنش خانوادگی زندگی می... بچه هایی که در محیطی زندگی می کنند که کمترین...
کد: ۱۷۹۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۹


برقرار کردن با فرزندان بعد از جدایی در محیط های... به دلیل اینکه فرزندان مدام در محیط پرتنش و سرد... و شوهر می انجامد و تنش ها و محیط ناامن... فراهم کردن محیط مناسب برای ابراز کلامی و غیر کلامی...
کد: ۱۷۴۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶


دایم زندگی و حتی خوابیدن در محیط پرتنش و خشن...
کد: ۱۶۴۹۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


اگر وقت غذاخوردن برای کودک تبدیل به زمانی پرتنش شود...
الشعاع خود قرار دهد 2 ایجاد محیط پرتنش برای غذاخوردن... اگر وقت غذاخوردن برای کودک تبدیل به زمانی پرتنش شود...
کد: ۱۱۸۷۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲


قرار دهد ایجاد محیط پرتنش برای غذاخوردن اگر وقت غذاخوردن... برای کودک تبدیل به زمانی پرتنش شود علاقه کودک به...
کد: ۱۱۶۹۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲


قرار دهد 2 ایجاد محیط پرتنش برای غذاخوردن اگر وقت... غذاخوردن برای کودک تبدیل به زمانی پرتنش شود علاقه کودک...
کد: ۱۱۶۱۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲


خود قرار دهد 2 ایجاد محیط پرتنش برای غذاخوردن اگر... وقت غذاخوردن برای کودک تبدیل به زمانی پرتنش شود علاقه...
کد: ۱۱۶۱۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸


اگر وقت غذاخوردن برای کودک تبدیل به زمانی پرتنش شود...
خود قرار دهد 2 ایجاد محیط پرتنش برای غذاخوردن اگر... وقت غذاخوردن برای کودک تبدیل به زمانی پرتنش شود علاقه...
کد: ۱۰۳۹۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


رو مهد کودک مناسبی بفرستند تا کمی از این محیط... پرتنش دور شود ...
کد: ۵۸۲۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴