نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مراحل زایمان فیزیولوژیک
زایمان فیزیولوژیک به معنی انجام زایمان ایمن کم درد طبیعی...
زایمان فیزیولوژیک به معنی زایمان طبیعی بدون مداخله بدون استفاده... فرشته درایتی گفت در زایمان فیزیولوژیک مصرف داروی محرک انقباضات... و در طی لیبر و زایمان لازم نیست وی ادامه... این نکته تا انتهای دوران زایمان باید مورد توجه قرار...
کد: ۱۰۵۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴


در زایمان فیزیولوژیک مصرف داروی محرک انقباضات رحمی مثل اکسی... لیبر و زایمان لازم نیست ...
کارشناس مامایی در خراسان جنوبی گفت زایمان فیزیولوژیک به معنی... زایمان طبیعی بدون مداخله بدون استفاده از دارو و بدون... زایمان فیزیولوژیک مصرف داروی محرک انقباضات رحمی مثل اکسی توسین... و زایمان لازم نیست وی ادامه داد همانگونه که مصرف...
کد: ۱۰۵۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴