نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مریم افتخار
مریم افتخار متخصص زنان زایمان و نازایی گفت با توجه... های درمانی نگران هستند افتخار ضمن بیان این موضوع که... تخمک های آن ها کم است استفاده می شود افتخار...
کد: ۱۳۷۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۸


سالمی وجود دارد پاسخ دکتر مریم افتخار متخصص زنان و...
کد: ۷۲۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰


نه پاسخ دکتر مریم افتخار متخصص زنان و زایمان عدد...
کد: ۷۲۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


نیست پاسخ دکتر مریم افتخار متخصص زنان و زایمان مساله...
کد: ۷۲۵۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۵


زود می خواهم بچه دار شوم پاسخ دکتر مریم افتخار...
کد: ۷۲۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


سقط می شود خیلی می ترسم پاسخ دکتر مریم افتخار...
کد: ۷۲۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


هستم پاسخ دکتر مریم افتخار متخصص زنان و زایمان متفورمین...
کد: ۷۲۵۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۱


پاسخ دکتر مریم افتخار متخصص زنان و زایمان در صورتی...
کد: ۶۹۴۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷


بود آیا طبیعی است یا مشکلی دارم پاسخ دکتر مریم... افتخار متخصص زنان و زایمان توصیه می کنم حتما به...
کد: ۶۹۴۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷


وضعیت خسته شده ام پاسخ دکتر مریم افتخار متخصص زنان...
کد: ۶۹۴۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷


رژیم پسرزایی هم گرفته ام پاسخ دکتر مریم افتخار متخصص...
کد: ۶۹۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹


ارتوپدی خیر هیچ مشکلی ندارد پاسخ دکتر مریم افتخار متخصص...
کد: ۶۹۴۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۶


پاسخ دکتر مریم افتخار متخصص زنان و زایمان قرص هایی...
کد: ۶۹۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۸


دکتر مریم افتخار متخصص زنان و زایمان بعضی از زنان...
کد: ۶۲۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


این مدت هنوز باردار نشده ام پاسخ دکتر مریم افتخار...
کد: ۶۲۲۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵


داشتیم احتمال دارد باردار باشم پاسخ دکتر مریم افتخار متخصص...
کد: ۶۲۲۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


دکتر مریم افتخار متخصص زنان و زایمان باید نمونه خون...
کد: ۶۲۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


مریم افتخار متخصص زنان و زایمان بعد از سزارین کردن...
کد: ۶۲۲۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


کد: ۶۱۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


کد: ۶۱۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵