نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مشارکت کودکان در خانواده
در دهۀ 1950 رودلف دریکورس روانپزشک طرحی برای حل دموکراتیک... مشکلات در گردهمایی های خانوادگی ارائه داد که اکنون پرطرفدار... کنند بلکه بسیاری از خانواده ها پی برده اند که... این روش برای کودکان عالی است زیرا آنها می توانند...
کد: ۱۹۷۶۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲