نی نی بان

برچسب ها
برچسب: معاینات زایمان طبیعی
معاینه داخلی برای زایمان شرایط لگن و کانال زایمانی شما... را برای انجام زایمان طبیعی بررسی خواهد کرد ...
معاینه داخلی برای زایمان شرایط لگن و کانال زایمانی شما... را برای انجام زایمان طبیعی بررسی خواهد کرد لگن مادران... شما قادر به انجام زایمان طبیعی هستید یا نه ممکن... تجربه کرده باشید اما هدف اصلی انجام معاینات در ماه...
کد: ۲۱۰۱۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶