نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مقاله مسئولیت پذیری کودکان
مسئولیت پذیر بودن کودک در مورد والدین و کارهای منزل... چگونه است چگونه کودک مسئولیت پذیر باشیم و در کارهای... کنید همچنین نسبت به کارهایی که مربوط به مسئولیت شما... والدینتان نشان دهید که شما می توانید مسئولیت کارهای خودتان...
کد: ۲۱۳۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶