نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مهارت تحصیلی کودکان
کودکان دیرآموز توانایی یادگیری مهارت های تحصیلی ضروری را دارند...
کودکان دیرآموز توانایی یادگیری مهارت های تحصیلی ضروری را دارند... کمتر می باشد به طوری که نمرات هوش کودکان دیر... آموز بالاتر از نمرات کودکان عقب مانده ذهنی و پایین... تر از کودکان طبیعی می باشد به همین دلیل به...
کد: ۱۹۷۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲