نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نوع گریه ی نوزاد
علت انواع مختلف گریه های نوزاد را والدین می توانند... با توجه به صدای گریه یا حرکات نوزاد تشخیص دهند... و سریع تر کودک خود را آرام کنند ...
علت انواع مختلف گریه های نوزاد را والدین می توانند... با توجه به صدای گریه یا حرکات نوزاد تشخیص دهند... و سریع تر کودک خود را آرام کنند 18 نکته... برای آنکه هنگام گریه نوزادتان متوجه علت شوید گریه نوزادان...
کد: ۲۰۳۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷