نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته یه هفته
در این هفته باید توانایی حس حرکات جنین را بیشتر...
نی نی بان بفرمایید این هم هفته بیست و نهم... در این هفته باید توانایی حس حرکات جنین را بیشتر... رشد او از این هفته به بعد کمتر از یک... در هفته بیشتر می شود سیستم تنفسی او همچنان در...
کد: ۴۳۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲