نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته 4 ام بارداری
سوال مخاطب نی نی بان در هفته سوم بارداری هستم... استرسم دارویی ویژه بارداری که عوارض نداشته باشد وجود دارد... ما چیزی به نام هفته سوم بارداری نداریم یک خانم... وقتی پریودش عقب می افتد یعنی یک ماهه حامله است...
کد: ۵۶۸۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲


حالا شما در هفته چهارم هستید هفته ای که در... جمع بهترین هفته های زندگی جا خوش می کند ...
خصوصی و ویژه میزبانی کنید حالا شما در هفته چهارم... هستید هفته ای که در جمع بهترین هفته های زندگی... جا خوش می کند البته از این هفته مسئولیتتان خیلی... بارداری را در این هفته پشت سرمی گذارید و وارد...
کد: ۴۳۹۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲