نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته 9 ام بارداری
و خبر خوب این است که در این 991515">هفته می...
شما 7 991515">هفته است در 991515">هفته نهم بارداری جنین از... مرحله جنینی به مرحله جدیدی پا گذاشته است در 991515">هفته... 991515">هفته صدای قلب او را می شنوید ممکن است در... 991515">هفته نهم بارداری بتوانید در سونوگرافی صدای قلب کوچک او...
کد: ۹۴۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۰


نی نی بان دو ماه اول هم تمام شد حالا... در اولین 991515">هفته از ماه سوم هستید سخت بود راحت... می کند تمام مفاصل اصلی جنین هم در حال فعالیت... 991515">هفته جمع آوری کرده ایم همراه شوید آغاز توسعه معده...
کد: ۴۳۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲