نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته2 ام بارداری
درون کیسه ای از مایع بنام فولیکول رسیده شده است... آینده همین تخمک امکان بارور شدن را دارد هنگامی که... تخمک و اسپرم در هفته 2 بارداری در طول 10... تخمک بارور شده الآن نطفه نامیده میشود به 16 سلول...
کد: ۱۹۸۵۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵


این هفته فقط آرامشتان را حفظ کنید شما هیچ تصوری... بارداری شما هنوز تایید نشده اما با ماهمراه باشید تا... به شما بگوییم که در هفته دوم بارداری چه اتفاقهایی... 30 ساعته است در هفته اول که باروری تخمک انجام...
کد: ۴۳۹۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲