نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هیدروسل بیضه در مردان
هیدروسل کیسه ای پر از مایع است که درون کیسه... بیضه مردان قرار دارد و در واقع پشتیبان مایعات در... اطراف یک یا هر دو بیضه است ...
هیدروسل کیسه ای پر از مایع است که درون کیسه... بیضه مردان قرار دارد و در واقع پشتیبان مایعات در... اطراف یک یا هر دو بیضه است وجود هیدروسل درمردان... درصد از نوزادان پسر با این مشکل به دنیا می...
کد: ۲۰۶۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷


هیدروسل ورم بیضه یک کیسه پر از مایع است که... داخل کیسه بیضه مردان قرار دارد اساسا پشتیبانی است برای... مایع موجود در اطراف هر دو بیضه ...
هیدروسل ورم بیضه یک کیسه پر از مایع است که... داخل کیسه بیضه مردان قرار دارد اساسا پشتیبانی است برای... مایع موجود در اطراف هر دو بیضه این وضعیت نسبتا... رایج است با تخمین ۱ تا ۲ درصد از کودکان...
کد: ۱۶۸۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


بنده به هیدروسل در بیضه دچار شده ام ...
پرسش بنده به هیدروسل در بیضه دچار شده ام و... نسبتا هم شدیده میخواستم بدونم ایا این بیماری در باروری... به طور مستقیم یا غیر مستقیم و چند درصد اثر... داره اگه داره پاسخ هیدروسل به خودی خود عامل ناباروری...
کد: ۸۵۴۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷