نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ویژگی کودکان دیرآموز
کودکان دیرآموز توانایی یادگیری مهارت های تحصیلی ضروری را دارند...
کودکان دیرآموز توانایی یادگیری مهارت های تحصیلی ضروری را دارند... کمتر می باشد به طوری که نمرات هوش کودکان دیر... آموز بالاتر از نمرات کودکان عقب مانده ذهنی و پایین... تر از کودکان طبیعی می باشد به همین دلیل به...
کد: ۱۹۷۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


دیرآموزان کمی پایین تر از افراد عادی هستند اما در...
افراد دیرآموز گاهی اوقات با نام افراد مرزی نیز شناخته... و کم توان ذهنی قرار دارند دیرآموزان کمی پایین تر... پرونده می خواهیم شناخت بیشتری از افراد دیرآموز پیدا کنیم... برای این منظور با مهوش کیان ارثی مادر پسری دیرآموز...
کد: ۱۹۱۴۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳