نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کنترل اینترنت کودکان
اینترنت برای کودکان با تمام خوبی&zwnj ها و بدی&zwnj هایش... لذا برای آنکه کودکان را در مقابل اینترنت مصون نمود... مسئله دارند که من&zwnj جمله آن اینترنت پاک با لحاظ... است اینترنت پاک محیطی است عاری از پلشتی&zwnj های روزگار...
کد: ۲۰۶۲۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


ایجاد کردن فضای اینترنتی مناسب مختص به کودکان با توجه...
ایجاد کردن فضای اینترنتی مناسب مختص به کودکان با توجه... کودکان و نوجوانان در منویات مقام معظم رهبری موجب شده... توجه ویژه داشته باشد و صیانت از کودکان و نوجوانان... چهار طرح ملی در زمینه کودکان از جمله طرح ملی...
کد: ۱۸۳۱۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴