نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کیلوگرم
۲/۶ کیلوگرم رسیده و قد او از تاج سر تا...
۲/۶ کیلوگرم رسیده و قد او از تاج سر تا...
کد: ۱۹۹۷۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


و وزن او بیش از ۳/۳ کیلوگرم شده است او...
کد: ۱۹۹۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰


او نزدیک به ۳/۵ کیلوگرم وزن دارد او تقریباً به...
کد: ۱۹۹۶۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰


بالای 5 پوند 268ر2 کیلوگرم به دنیا می&zwnj آیند آپنه...
کد: ۱۹۹۵۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


۲ ۴ کیلوگرم رسیده است و طول بدن او از...
۲ ۴ کیلوگرم رسیده است و طول بدن او از...
کد: ۱۹۹۵۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


۲/۶ کیلوگرم رسیده و قد او از تاج سر تا...
۲/۶ کیلوگرم رسیده و قد او از تاج سر تا...
کد: ۱۹۹۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


از ۲/۹ کیلوگرم است و او از تاج سر تا...
کد: ۱۹۹۵۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


کیلوگرم وزن بدن برای زنان غیر باردار به ۰ ۵... گرم در هر پوند ۱ ۱ گرم در کیلوگرم وزن...
کد: ۱۹۹۵۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


هر کیلوگرم وزنشان مصرف کنند توجه داشته باشید که افزایش...
کد: ۱۹۹۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


در هر کیلوگرم وزن بدن برای زنان غیر باردار به... هر کیلوگرم وزن بدن برای زنان باردار افزایش یابد با...
کد: ۱۹۹۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


کیلوگرم وزن متولد می&zwnj شوند یکی از آن&zwnj ها دچار... بیش از ۳ ۵ کیلوگرم است بیشتر اتفاق می&zwnj افتد...
کد: ۱۹۹۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


آورده&zwnj اید که وزنش بیشتر از ۴ ۱ کیلوگرم است... آن&zwnj ها بیشتر از ۴ ۱ کیلوگرم است جراحات زایمان...
کد: ۱۹۹۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


این میزان قبل از بلوغ حدود ۲ کیلوگرم است لذا...
کد: ۱۹۹۴۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


بزرگتر یا کوچکتر از واحدهایی مانند سانتی متر یا کیلوگرم...
کد: ۱۹۹۳۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۷


وزن تخمین زده شده برای نوزاد بیش از ۴ کیلوگرم... یا کمتر از ۲ کیلوگرم باشد جنین در حالتی قرار...
کد: ۱۹۹۳۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


اینکه کودک با وزن پایین کمتر از ۲ ۵ کیلوگرم...
کد: ۱۹۹۳۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶


- وزن بیش از ۱۰۰ کیلوگرم طبق آمار از هر...
کد: ۱۹۹۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶


پس از زایمان وزن مادر بین ۴ تا ۶ کیلوگرم... این مدت وزن مادر ۲ تا ۳ کیلوگرم دیگر کاهش...
کد: ۱۹۹۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


خود باشید و همچنین برای تازه مادران کاهش نیم کیلوگرم... در هفته و نهایتا دو کیلوگرم در طول ماه نیز...
کد: ۱۹۹۲۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


بین 1 تا 2 5 کیلوگرم وزن اضافه می کنند... و شما هر هفته حدود نیم کیلوگرم وزن اضافه خواهید...
کد: ۱۹۹۲۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴