نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جسم زرد
جسم زرد lh را ترشح میکند و به این وسیله...
کد: ۱۳۵۲۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۵


تولید ناکافی پروژسترون توسط جسم زرد و عدم بلوغ کافی... کیفی عملکرد جسم زرد تعریف می شود روش های تشخیص... تولید غیرطبیعی پروژسترون توسط جسم زرد است پروژسترون عامل اصلی... با ترشح پروژسترون توسط جسم زرد تا حدود هفته 7...
کد: ۱۳۴۳۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


لحاظ سلامت جسمی بررسی می شود و سابقه بیماری ها... معاینات پزشکی قرار می گیرند و از نظر سلامت جسمی... داده می شود تا قاعدگی را عقب بیندازد جسم زرد...
کد: ۱۳۴۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۸


تولید ناکافی پروژسترون توسط جسم زرد و عدم بلوغ کافی... کیفی عملکرد جسم زرد تعریف می شود روش های تشخیص... تولید غیرطبیعی پروژسترون توسط جسم زرد است پروژسترون عامل اصلی... با ترشح پروژسترون توسط جسم زرد تا حدود هفته 7...
کد: ۱۳۴۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


ای به نام جسم زرد را می دهد lh سبب... ترشح استروژن و پروژسترون از جسم زرد می شود جسم... زرد بین 2 تا 5 سانتی متر قطر دارد پروژسترون...
کد: ۱۳۳۸۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


فاز لوتیال سیکل قاعدگی دوره فعالیت جسم زرد در تخمدان...
کد: ۱۳۳۸۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱


فعالیت بیولوژیکی هورمون خاص جسم زرد که مخاط رحم را...
کد: ۱۳۳۴۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۸


جسم زرد تخمدان است که سبب بلوغ تخمک ها و...
جسم زرد تخمدان است که سبب بلوغ تخمک ها و...
کد: ۱۳۳۳۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۶


جسم زرد آن پروژسترون بیشتری تولید می کند معمولا کلوماید...
کد: ۱۳۳۳۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱


های گرانولوزای همراه آن باعث نارسایی جسم زرد می شود...
کد: ۱۳۲۲۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴


هورمون استرادیول هورمون تحریک کننده فولیکول سطح fsh هورمون جسم... زرد سطح lh سطح پرولاکتین سطح هورمون سرم مانند سطح...
کد: ۱۳۲۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰


هورمون جسم زرد را تحریک کرده و باعث می شود... هورمون استروژن و پروژسترون توسط جسم زرد ادامه یابد و... بارور نشود جسم زرد پسرفت می کند و تولید هورمون...
کد: ۱۳۱۸۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۷


به جسم زرد می شود سلول های فولیکولی تخمدان در... این وظیفه بعد از تخمک گذاری توسط جسم زرد ادامه... خواهد یافت جسم زرد ایجاد شده مسئول ترشح پروژسترون است...
کد: ۱۳۱۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۳


جسم زرد با hcg حمایت شود خون ریزی که به...
کد: ۱۳۰۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰


یا همان کیست جسم زرد ترسناک تر از چیزیست که...
یا همان کیست جسم زرد ترسناک تر از چیزیست که... می گردد جسم زرد چیست بعد از تخمک گذاری تخمک... که تخمک از آن آزاد می شود جسم زرد گفته... می شود وظیفه ی جسم زرد تولید هورمون پروژسترون است...
کد: ۱۳۰۳۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲


کیست کورپوس لوتئوم یا کیست جسم زرد در بارداری با...
کیست کورپوس لوتئوم یا کیست جسم زرد در بارداری با... جسم زرد ترسناک تر از چیزیست که واقعا هست هرماه... جسم زرد چیست بعد از تخمک گذاری تخمک تخمدان را... از آن آزاد می شود جسم زرد گفته می شود...
کد: ۱۳۰۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷


نوع دیگری از کیست های مربوط به تخمدان کیست جسم... زرد است که احتمال پارگی در این نوع بالا است...
کد: ۱۲۹۵۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰


جسم زرد در 6 تا 7 هفته ی اول حاملگی... پروژسترون تولید می کند بنابراین برداشتن جسم زرد قبل از...
کد: ۱۲۸۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲


تنشهای جسمی و عاطفی استرسهای ناشی از سفر شغل و... شود و جسم زرد با hcg حمایت شود خون ریزی...
کد: ۱۲۸۹۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱


جسم زرد نارسا باشد فایده ای ندارد وقتی سقط به...
کد: ۱۲۸۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱