نی نی بان

برچسب ها
برچسب: لگد
که گل ها را لگد می کنند بعد از آن... بودند گلی را لگد نکنند ما یاد بگیریم به جای...
کد: ۱۷۸۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱


بچه ها نمی دانند لگد زدن سبب درد و ناراحتی...
کد: ۱۷۸۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹


درون رحم تان در قالب لگد های کوچک و مشت...
کد: ۱۷۸۶۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹


شما که اولین لگد زدن های دلپذیر جنین تان را...
کد: ۱۷۸۳۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱


از برخورد آسیب دیدگی‎های ورزشی اصابت مستقیم لگد یا مشت...
کد: ۱۷۸۲۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


زیادی بر روی ماهیچه های خود ندارد ولی عموماً لگد...
کد: ۱۷۸۰۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷


بیشتر شود تعداد لگد های جنین به دیواره رحم بیشتر...
کد: ۱۷۷۸۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲


کار می گیرد به اشیاء لگد می زند و با... انگشتان پاهایش بازی میکند اوایل لگد زدن بندرت پیش می... برد آنرا با مهارت و کنترل بیشتری انجام میدهد لگدزدن...
کد: ۱۷۷۸۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱


می تواند به صورت ضربه کشش لگد زدن و یا...
کد: ۱۷۷۳۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۶


هل می دهد و لگد میزند تا جایی برای خودش...
کد: ۱۷۷۱۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹


می تواند جسمی هم باشد مثلا هل دادن لگد یا...
کد: ۱۷۷۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸


جنین اکنون با ضربه زدن مشت یا لگد هر وقت...
جنین اکنون با ضربه زدن مشت یا لگد هر وقت...
کد: ۱۷۶۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶


کند و یا بیش از حد لگد می زند -...
کد: ۱۷۶۸۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


لگد می زند اگر جنین دختر است تخمدان های او...
کد: ۱۷۶۸۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


کنید تا بتواند لگدهای فرزندتان را احساس کند - اگر... شما چنان در حال لگد زدن و تکان خوردن است... می دهد اما نگران نشوید میزان لگد زدن یک جنین... تر باشید می توانید لگدها را بشمارید روی سمت چپ...
کد: ۱۷۶۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


مثل لگد زدن جیغ زدن و گاز گرفتن گاز گرفتن...
کد: ۱۷۶۶۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


حدود 4 تا 5 کیلوگرم وزن اضافه کرده اید لگد... خوردن چرخیدن و لگد زدن به شما نشان می دهد...
کد: ۱۷۶۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


توهین شایعات نادیده گرفتن دست انداختن لگد زدن هل دادن...
توهین شایعات نادیده گرفتن دست انداختن لگد زدن هل دادن...
کد: ۱۷۶۶۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


شما برای بهانه گیری علاوه بر رفتارهایی مثل لگد زدن...
کد: ۱۷۶۵۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


آن تکان دادن شدید کودک لگد زدن یا ضربه زدن...
کد: ۱۷۶۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱