نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بداخلاق
مادرتان آنقدر بداخلاق باشد که بچه کمی حساب ببرد اگر...
کد: ۱۷۳۳۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱


دلیل این افزایش خستگی کودکان ممکن است بداخلاق شوند و...
کد: ۱۷۲۴۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰


کنیم پرخاشگر و بداخلاق و… می شود چون یک محیط...
کد: ۱۷۲۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸


با خستگی و بداخلاقی به پایان می رسانند زیرا در... را بسیار بداخلاق کند برای پیشگیری از حذف زودهنگام خواب...
کد: ۱۷۲۰۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۹


رویم آیا کج خلق ترین غارنشین یا شاید هم بداخلاق... برای نامگذاری آدم بداخلاق جمع کنید و سپس برای دفع...
کد: ۱۷۱۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۵


کد: ۱۷۱۸۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۴


مذهبی مفید است 4 بداخلاق و تندخو کسی که اخلاق...
کد: ۱۷۱۳۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱


می شوند بعضی از افراد بسیار بداخلاق و تند خو... اما شدیدا بداخلاق و تند خو هستند بعضی از روان...
کد: ۱۷۰۳۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸


نسبتا حال خوبی ندارید در دوران حاملگی بداخلاق و ترشرو...
کد: ۱۶۹۸۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۳


که موجب بداخلاق شدن فرزندتان می شود جلوگیری کنید مثل...
کد: ۱۶۸۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


نگیرید چگونه با این مسئله کنار بیایید آنقدر بداخلاق و...
کد: ۱۶۷۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


بداخلاق و تحریک پذیر می شوند بعد از دانستن این...
کد: ۱۶۶۹۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷


جدول خداحافظ بداخلاقدر مورد بعضی از کودکان غرغر کردن و...
کد: ۱۶۵۱۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱


خوبی ندارید در دوران حاملگی بداخلاق و ترشرو می شوید...
کد: ۱۶۴۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


شاید کودک در این مدت بداخلاق شود و خواب نامنظمی...
کد: ۱۶۴۵۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷


یا از روی تختش برمی دارند بداخلاق می شود چند... بداخلاقی می کند د اغلب به شدت تحریک شده است...
کد: ۱۶۴۲۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶


جدا کنیم, پرخاشگر و بداخلاق و می شود چون یک...
کد: ۱۶۳۷۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


می کند و نزدیک غروب بداخلاق می شوند در این... بعد از بیدار شدن گیج یا بداخلاق باشند و مدتی...
کد: ۱۶۳۵۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰


بداخلاق و ترشرو می شوید - صورتتان بیش از همیشه...
کد: ۱۶۲۳۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۰


شکم دارم شوهر من خیلی بداخلاق دایم در حال جنگ...
کد: ۱۶۲۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳