نی نی بان

برچسب ها
برچسب: استقلال
تمایل به نشان دادن استقلال خود دارند گاهی از خواسته...
کد: ۱۹۱۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


همکاری کند اما اگر احساس استقلال نماید با شما خواهد... به عنوان بخشی از تلاش کلی او برای کسب استقلال...
کد: ۱۹۱۶۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


آنها دوست دارند احساس استقلال نمایند چون به این طریق...
کد: ۱۹۱۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶


و هم نیاز به حمایت و هم نیاز به استقلال... کنید استقلال را فرا نمی گیرد اگر هم نسبت به...
کد: ۱۹۱۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶


نوجوانان هم مصداق دارد در حالیکه انتظار میرود سطح استقلال... خود مراقبتی - به استقلال بیشتر علاقه ایی ندارد -به...
کد: ۱۹۱۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶


کشور کامل کنیم فیروزی درباره میزان استقلال کودکان در فضای...
کد: ۱۹۱۵۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۵


این استقلال دست پیدا کند نوزادان معمولا در این سن... برای تقویت حس استقلال خودش غذا بخورد سعی کنید برای...
کد: ۱۹۱۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳


احساس استقلال می بخشد بلکه به او می آموزد که... هیچ گاه آن حس کودکانه بزرگ شدن همراه با استقلال... تنها به کودک احساس استقلال می بخشد بلکه به او... نیاز دارند تا احساس استقلال و کنترل دخل و خرج...
کد: ۱۹۱۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


خودکفایی و استقلال کودکان است در این مراحل باید با... کسب مهارت استقلال و خودمختاری در کودکان شکل می گیرد... در شکل گیری خودباوری تکامل رشد فردی و استقلال کودکان... توجه به شکل گیری استقلال پذیری ضروری است و باید...
کد: ۱۹۱۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


لجبازی پرخاشگری و احساس استقلال و اقتدار طلبی نوجوان زیاد... کشد نگران نشوید به دلیل حس کنجکاوی و استقلال طلبی... مشکلات تحصیلی خود را رفع نمایند ۱۲- چون حس استقلال...
کد: ۱۹۱۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


می خواهد استقلال تازه ای پیدا کند اما آنها همچنین...
کد: ۱۹۱۱۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹


کمک کنند که چنین کنند 7- استقلال و آزادیمرحلۀ هفتم... که حدود هجده سالگی اتفاق می افتد مرحلۀ استقلال و... سالگی وقتی که به استقلال می رسیم معنایش این است... سالگی به استقلال رسیده و بر روی پاهای خودش ایستاده...
کد: ۱۹۱۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸


و منطق و استقلال شخصیتی در وجودشان به رشد نرسیده...
کد: ۱۹۱۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸


است و به تدریج کودک با استقلال بیشتر سعی می...
کد: ۱۹۱۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷


کند و برای تحول استقلال از نه نمی خوام مال... به ایجاد استقلال و انتخاب های شخصی اش تا حد...
کد: ۱۹۰۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷


رشد و استقلال کودک برای آمادگی برای تنها ماندن در...
کد: ۱۹۰۹۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


و ابراز وجود خودشان و گاهی حس استقلال طلبیشان را...
کد: ۱۹۰۹۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


عمل ترتیب دهید که روند استقلال و مسئولیت پذیری را...
کد: ۱۹۰۸۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


شوند و استقلال برایشان نکته برجسته ای شود با ملایمت...
کد: ۱۹۰۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


معمولا از شکل کنجکاوی بسوی حس مالکیت و استقلال طلبی... ها مالکیت بر اشیاء استقلال طلبی و دشمنی و مخالفت... بین نمایند لجبازی و استقلال طلبی در کودکان کودکان استقلال... استقلال بیشتر کودک نوپا رفتارهایی را انجام میدهد - ناسازگاری...
کد: ۱۹۰۷۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴