نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بداخلاق
شماتت نکنید و ضمنا دایما برچسب بداخلاق و لجباز به...
کد: ۱۳۹۳۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


است آرامش و خونسردی خود را حفظ کنیداجازه ندهید بداخلاقی... هم بداخلاق شوید به هنگام بروز بدخلقی در کودکتان سعی... شما بازگو کند احتمالا بیشتر از این بداخلاقی نخواهد کرد... از بداخلاقی به عنوان نوعی روش ارتباطی با والدین خود...
کد: ۱۳۹۱۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


بداخلاق تر می شود همراه داشتن تنقلات خوشمزه و سالم...
کد: ۱۳۹۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲


کد: ۱۳۸۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


صبح روز بعد بهانه گیر و بداخلاق می شود و...
کد: ۱۳۷۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۵


کد: ۱۳۶۰۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۴


ندارید در دوران حاملگی بداخلاق و ترشرو می شوید صورتتان...
کد: ۱۳۵۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


ها وقتی احساس خستگی زیاد می کنند تنها بداخلاق تر...
کد: ۱۳۵۷۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


کد: ۱۳۴۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


بداخلاق می شوند گاهی چیزهایی که برای کودک خود می...
کد: ۱۳۴۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


کلمات بیان کند ممکن است تندخو و بداخلاق شود مشکلش...
کد: ۱۳۳۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹


می خورد ممکن است کمی بی حوصله یا بداخلاق شود...
کد: ۱۳۲۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۸


بداخلاق باشد بسیار سخت است محدودیت ها را حتی در...
کد: ۱۳۰۷۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶


بینید که همسرتان بچه ها یا والدینتان بدقلق و بداخلاق...
والدینتان بدقلق و بداخلاق شده اند وقت آن رسیده است...
کد: ۱۳۰۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰


اند و اغلب بسیار بتندخود و بداخلاق هستند به گفته...
کد: ۱۲۸۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶


ندارید در دوران حاملگی بداخلاق و ترشرو می شوید صورتتان...
کد: ۱۲۸۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲


خوبی ندارید در دوران حاملگی بداخلاق و ترشرو می شوید...
کد: ۱۲۶۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴


کد: ۱۲۵۴۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹


می افتد چنین کودکی علاوه بر دندان درد بداخلاق و...
کد: ۱۲۵۰۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳


را یک فرد بداخلاق می پندارند که آمپول به دست...
کد: ۱۲۱۸۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵