نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دنده
است که در امتداد ناحیه زیر قفسه دنده‎ها امتداد دارد...
کد: ۱۷۷۱۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸


همراه با درد شدید در پایین دنده ها می تواند...
کد: ۱۷۶۸۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


برای نمونه الف یک کودک یک دنده و لجباز حتی... بردن این روش ها برای کودکان یک دنده و لجباز... زیرا حتی کودکان یک دنده و لجباز هم پاداش گرفتن...
کد: ۱۷۶۸۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


است که استخوانهای دنده اش از زیر پوست کاملا نمایان...
کد: ۱۷۶۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸


کند و عضلات زیر دنده خود را منقبض و منبسط...
کد: ۱۷۶۳۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸


خصوصاً سر دل و زیر دنده ها در سمت راست...
کد: ۱۷۶۲۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷


انجام دهید اگر دقت کنید دنده هایتان را با هر...
کد: ۱۷۶۱۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵


سرطان به اندام های دورتر مانند ستون فقرات لگن دنده...
کد: ۱۷۶۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵


های شدید پایین دنده هام به پهلوی راست که اصلا...
نهم بارداری هستم بعلت درد های شدید پایین دنده هام...
کد: ۱۷۵۹۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸


سمت دنده ها خم می کنید قفسه سینه را به...
کد: ۱۷۵۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴


های شدید پایین دنده هام به پهلوی راست که اصلا...
نهم بارداری هستم بعلت درد های شدید پایین دنده هام...
کد: ۱۷۵۷۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲


به سمت دنده مادر لگد می زند ولی دختران به...
کد: ۱۷۴۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۴


از دنده ها شروع و به استخوان لگن متصل می...
کد: ۱۷۴۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹


می گردد و بین دنده های کودک فرورفتگی ایجاد می...
کد: ۱۷۳۸۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


فقرات و از پایین در استخوان های دنده ریشه دارد...
کد: ۱۷۳۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


که به دنده های شما می خورد یک حرکت ملایم... پاهای کوچک دیگر نمیتوانند به دنده های شما برسند چند...
کد: ۱۷۳۳۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰


ها موجب آسیب های جدی مانند شکستگی دنده ها و...
کد: ۱۷۳۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸


های همسرش را تأمین کند زن یک دنده ای است...
کد: ۱۷۲۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۳


باعث هل دادن تیغه شانه ها و دنده ها به...
کد: ۱۷۲۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱


داخلی شما و دنده ها هستند که باید جا بدهند... دنده های شما فقط می توانند کمی منبسط شوند تا...
کد: ۱۷۲۰۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۸