نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اقوام
هستند -در خانواده و اقوام درجه ی یک مشکل یبوست...
کد: ۱۷۹۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


قد فرزند خود را قد فرزندان همسن اقوام و دوستان...
کد: ۱۷۸۶۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹


کردن اوضاع از دوستان و یا اقوام فوتبال دوست خود...
کد: ۱۷۸۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹


معتاد متولد شده اند که نیمی از آنها به اقوام... می کند که چنانچه اقوام درجه یک نوزادی که از...
کد: ۱۷۸۲۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


رویارویی با توصیه های بی شمار اقوام و آشنایان شما...
کد: ۱۷۸۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷


البته فاکتور های ژنتیکی و چهره اقوام درجه یک سن...
کد: ۱۷۸۰۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۵


یا سایر اقوام و خویشاوندان برهم می ریزند در این...
کد: ۱۷۷۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


در خانواده یا اقوام خود سابقه سرطان های پستان و...
کد: ۱۷۷۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


بگذارید فرزندتان چند ساعتی با دوستانش یا در خانۀ اقوام...
ساعتی با دوستانش یا در خانۀ اقوام بازی کند بدین...
کد: ۱۷۷۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


دست به دست کردن نوزاد و ملاقات اقوام و همسایه...
کد: ۱۷۷۵۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹


متعلق به سایر اقوام قومی هستند بیشتر احتمال ابتلا به...
کد: ۱۷۷۴۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳


است از مادر خواهر دوستتان و یا یکی از اقوام...
کد: ۱۷۷۳۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


دخانیات سیگار الکل - ابتلای اقوام درجه یک به این...
کد: ۱۷۷۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


است و بررسی اوضاع و احوال اقوام و بستگان و...
کد: ۱۷۷۳۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


ها نشان می دهد اغلب کودکان قربانی آشنایان و اقوام...
کد: ۱۷۷۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


اقوام نزدیک که اعتماد کامل دارید بفرستید تا بتوانید به...
کد: ۱۷۷۳۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


خاطی ممکن است معلم دوست و یا حتی اقوام درجه...
کد: ۱۷۷۳۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


کودک مثل اعضای خانواده اقوام دورتر و یا در محیط...
کد: ۱۷۷۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰


اقوام باستانی مصر مصرف این ماده غذایی را برای درمان...
کد: ۱۷۷۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰


هنگامی که شب را در خانه اقوام می خوابند جای...
کد: ۱۷۷۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹