نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مشکل حرف زدن
آیا شما فکر می کنید که فرزندتان مشکلاتی درصحبت کردن دارد و برای بیان کلمات خیلی تلاش کرده و در نهایت هم صداهای بلندی از خود در می آورد؟
کد: ۱۳۵۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۴