نی نی بان

برچسب ها
برچسب: زایمان با تحریک
به عقیده من چیزهایی هست که بیش از بچه دارد شدن آسیب زا و صدمه زننده هستند. مطمئنم پس از مطالعه موارد زیر نظرتان در مورد درد زایمان طبیعی عوض خواهد شد.
کد: ۱۳۷۷۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳