نی نی بان

برچسب ها
برچسب: یادگیری زبان جنین
زبان مادری؛ این تعبیر را برای زبانی که در هنگام تولد آموخته ایم به کار می بریم.
کد: ۲۱۱۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸


طبق تحقیقات دانشمندان، می شود اینطور نتیجه گرفت که زبانی که در رحم مادر آن را آموزش می بینیم همان زبان مادری ماست.
کد: ۱۳۹۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹