نی نی بان

برچسب ها
برچسب: سیاه سرفه در کودک
یک نوع بیماری باکتریالی به نام سیاه سرفه وجود دارد که قادر است بدلیل حمله های شدید سرفه کبودی را ایجاد کند.
کد: ۱۳۹۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷