نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کم شدن ذخیره تخمدان
توانایی باردار شدن یک زن بطور طبیعی با افزایش سن، کاهش می یابد. زنان در سالهای آخر زندگی تولید مثل، تخمک گذاری کمتری دارند.
کد: ۱۳۹۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵