نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بسته بودن مجرای اشک نوزاد
مجرای اشک بسته نوزاد قطعا باعث عفونت چشم نوزاد تازه به دنیا آمده می شود.
کد: ۱۴۱۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵