نی نی بان

برچسب ها
برچسب: روش های القای زایمان
در صورتیکه در زمان معین زایمان به شیوه ی طبیعی انجام نگیرد، القای زایمان یک روش غیر طبیعی برای متولد شدن جنین می باشد.
کد: ۱۴۲۹۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴