نی نی بان

برچسب ها
برچسب: درد مزمن لگن
منظور از درد مزمن لگن ، دردی است که شما حداقل به مدت 6 ماه در قسمت های تحتانی کمر یا شکم داشته باشید.
کد: ۲۱۰۰۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴