نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اندازه گیری دمای بدن
باید در قرنطینه خانگی روند ارزیابی شرایط اعضای خانواده از قبیل درجه حرات بدن به صورت معمول انجام شود.
کد: ۲۱۹۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳


بانوانی که تازه مادر شده اند هنوز تجربه کافی از نیاز ها و حالت های طبیعی و غیر طبیعی نوزاد خود ندارند.
کد: ۱۵۵۷۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶


برای اندازه‌گیری دمای بدن باید ابزار مناسب در اختیار داشته باشید.
کد: ۱۱۰۹۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۷